• EnglishVietnamese
   

Khoảng giá

đ đ

Độ tuổi

 • 9,800,000 đ

  30.000.000đ

  67%

  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
  Thời gian trị liệu: Tùy vào số nốt
  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  • Mức độ đau: Không quá đau
  Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả
  • Giá ưu đãi: 8.000.000đ cho 1/2 mặt – 14.000.000 đ cho cả mặt
  Thực hiện bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  (0)
 • 79,000 đ

  150.000đ

  47%

  Cam kết: Hết 99% lần xóa tàng nhang, đồi mồi đầu tiên
   Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
  Thời gian điều xóa: Tùy vào số nốt
  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  Mức độ đau: Không đau
  Mức độ tổn thương: Không có
  Đánh giá: Hơn 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa tàng nhang, đồi mồi bằng Plasmage
  Giá trải nghiệm xóa tàng nhang: 49.000đ /1 nốt (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).
  Giá ưu đãi lần kế tiếp : 90.000đ/1 nốt
  Xóa tàng nhang, đồi mồi bởi: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam
  Công nghệ xóa tàng nhang: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 690,000 đ

  1.200.000đ

  43%

  Cam kết: Hiệu quả trên 70% ngay lần trị sẹo lồi đầu tiên
  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
  Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  Mức độ đau: Không quá đau
  Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
  Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo lồi bằng Plasmage
  Giá ưu đãi: 590.000đ/1 Cm2
  Trị sẹo lồi bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
  Công nghệ trị sẹo lồi: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 8,900,000 đ

  19.000.000đ

  53%

  Cam kết: Hiệu quả trên 60% ngay lần trị sẹo lồi đầu tiên

  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết

   Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận

  Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa nếp nhăn rãnh cười vùng miệng bằng Plasmage

  Giá ưu đãi: 4.900.000đ/ toàn vùng rãnh cười vùng miệng

   Xóa nếp nhăn rãnh cười vùng miệng: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

   Công nghệ xóa nếp nhăn rãnh cười vùng miệng: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 3,500,000 đ

  5.000.000đ

  30%

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị mụn bằng Eumix
  • Giá ưu đãi: 2.500.000 đ/1 lần
  Trị mụn bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
  Công nghệ trị mụn: Công nghệ cao Eumix độc quyên từ italia.

  (0)
 • 790,000 đ

  1.500.000đ

  47%

  • Liệu trình: 1 lần điều trị mụn 60 phút
  Cam kết: Hiệu quả ngay sau lần điều trị mụn đầu tiên
  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
  Thời gian điều trị: Tùy thuộc mức độ mụn và cơ địa
  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  • Mức độ đau: Không quá đau
  Mức độ tổn thương: Không tổn thương
  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị mụn bằng Face system và ánh sáng Nano
  Giá ưu đãi: 590.000đ/1 lần
  Trị mụn bởi: Kỹ thuật viên kinh nghiệm Shapeline tại Việt Nam
  Công nghệ trị mụn: Công nghệ cao Face system và ánh sáng Nano
   độc quyên từ Áo.

  (0)
 • 9,900,000 đ

  19.000.000đ

  48%

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa nếp nhăn vùng trán bằng Plasmage

  • Giá ưu đãi: 5.900.000đ/ toàn vùng trán

  Xóa nếp nhăn vùng trán: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  Công nghệ xóa nếp nhăn vùng trán: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 4,900,000 đ

  10.000.000đ

  51%

  • Giá ưu đãi: 4.900.000đ/ toàn vùng mặt

  • Trẻ hóa xóa nhăn vùng cổ: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ trẻ hóa xóa nhăn vùng cổ: Công nghệ cao Derma x-lite & SHR saphire motion độc quyên từ italia.

  (0)
 • 19,000,000 đ

  40.000.000đ

  53%

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trẻ hóa xóa nhăn vùng cổ bằng Plasmage

  • Giá ưu đãi: 18.000.000đ/ toàn vùng cổ

  Trẻ hóa xóa nhăn vùng cổ: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  Công nghệ trẻ hóa xóa nhăn vùng cổ: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 8,800,000 đ

  25.000.000đ

  65%

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trẻ hóa xóa nhăn da mặt bằng Derma x-lite & SHR saphire motion

  • Giá ưu đãi: 6.900.000đ/ toàn vùng mặt

  • Trẻ hóa xóa nhăn da mặt: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ trẻ hóa xóa nhăn da mặt: Công nghệ cao Derma x-lite & SHR saphire motion độc quyên từ italia.

  (0)
 • 7,900,000 đ

  15.000.000đ

  47%

  Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa nếp nhăn mí mắt trên bằng Plasmage

  • Giá ưu đãi: 3.900.000đ/ toàn vùng mắt

  Xóa nếp nhăn mí mắt trên: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  Công nghệ xóa nếp nhăn mí mắt trên: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 25,000,000 đ

  59.000.000đ

  58%

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi căng da xóa nhăn Vline cằm bằng Plasmage

  • Giá ưu đãi: 19.000.000đ/ toàn vùng mắt

  • Căng da xóa nhăn Vline cằm: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ căng da xóa nhăn Vline cằm: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 12,900,000 đ

  26.000.000đ

  50%

  • Liệu trình: 1 đến 2 lần điều trị

  Cam kết: Hiệu quả trên 90%

  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết

  Thời gian điều trị: 1 lần khoảng 60 - 90 phút

  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần

  • Mức độ đau: Không quá đau

  Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận

  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa nếp nhăn mí mắt bằng Plasmage

  • Giá ưu đãi: 12.900.000đ/ toàn vùng mắt

  Xóa nếp nhăn mí mắt: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

  Công nghệ xóa nếp nhăn mí mắt: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 560,000 đ

  1.250.000đ

  55%

  Cam kết: Hiệu quả trên 60% ngay lần trị sẹo phì đại đầu tiên
  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
  Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  • Mức độ đau: Không quá đau
  Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
  • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo phì đại bằng Plasmage
  • Giá ưu đãi: 560.000đ/1 Cm2
  Trị sẹo phì đại bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
  Công nghệ trị sẹo phì đại: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

  (0)
 • 990,000 đ

  • Liệu trình: Tùy thuộc loại tàng nhang, mức độ và cơ địa
  • Cam kết: Hiệu quả ngay lần xóa đốm tuổi, đồi mồi ở tay da đầu tiên
   Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
   Thời gian điều trị: Khoảng 30 phút/ 1 lần
  • Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  • Mức độ đau: Không đau
   Mức độ tổn thương: Không có
  • Đánh giá: Hơn 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa đốm tuổi, đồi mồi ở tay bằng SHR Saphire motion
  • Giá trải nghiệm xóa đốm tuổi, đồi mồi ở tay: 990.000đ /1 nốt (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).
  • Giá ưu đãi lần kế tiếp : 2.900.000đ/1 nốt
  • Xóa đốm tuổi, đồi mồi ở tay da bởi: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam
  • Công nghệ xóa đốm tuổi, đồi mồi ở tay: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  (0)
 • 1,900,000 đ

  • Đánh giá: Hơn 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị tàng nhang bằng SHR Saphire motion
  • Giá trải nghiệm trị tàng nhang: 49.000đ /1 nốt (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).
  • Giá ưu đãi lần kế tiếp : 90.000đ/1 nốt
  Trị tàng nhang da bởi: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam
  Công nghệ trị tàng nhang: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức

  Liệu trình: Tùy thuộc loại tàng nhang, mức độ và cơ địa
  Cam kết: Hiệu quả ngay lần trị tàng nhang da đầu tiên
  Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
  Thời gian điều trị: Khoảng 30 phút/ 1 lần
  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
  • Mức độ đau: Không đau
  Mức độ tổn thương: Không có

  (0)
 • 99,000 đ

  • Liệu trình: Tùy thuộc vào diện tích hình xăm, màu mực và cơ địa

  • Cam kết: Hiệu quả ngay lần xóa đầu tiên

  • Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết

  • Thời gian điều trị: Tùy vào mức độ hình xăm

  Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần

  • Mức độ đau: Châm chích nhẹ

  • Mức độ tổn thương: Không có

  Đánh giá: Hơn 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi xóa hình xăm bằng SHR Saphire

  • Giá trải nghiệm xóa hình xăm: 99.000đ/ 5 Cm2/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi : 
  - Diện tích < 5 cm2 = 400.000đ/1 lần
  - Diện tích 5 - 30 cm2 = 900.000đ/1 lần
  - Diện tích > 30 cm2 = 500.000đ/1 lần/ 10 cm2

  • Thực hiện xóa hình xăm: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ xóa hình xăm: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  (0)
 • Liên hệ

  • Liệu trình: 30 phút /1 lần cho 1 điểm, nếu làm lần 2 thì sau 6 tháng.

  • Cam kết: Hiệu quả sau mỗi lần trị liệu

  • Đánh giá: 100%  khách hàng hài lòng với kết quả khi giảm mỡ tại shapeline

  • Giá trải nghiệm giảm mỡ từng vùng: 599.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi nếu mua đủ gói 10 điểm: 1.000.000đ/1 điểm

  • Thực hiện trị liệu: Chuyên viên kỹ thuật kinh nghiệm shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ giảm mỡ: Công nghệ cao Lipo đóng băng phân hủy mỡ độc quyên từ Áo và ý.

  (0)
 • 650,000 đ

  1.000.000đ

  35%

  Liệu trình: Mỗi lần 40 phút bằng công nghệ giảm mỡ lady lipo laser

  ♤ Cam kết: Hiệu quả sau mỗi lần trị liệu

  ♡ Đánh giá: 100%  khách hàng hài lòng với kết quả khi giảm mỡ tại shapeline

  ◇ Giá trải nghiệm giảm mỡ từng vùng: 99.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  ♧ Giá ưu đãi nếu mua đủ gói giảm cân: 500.000đ/1 lần

  ☆ Thực hiện trị liệu: Chuyên viên kỹ thuật kinh nghiệm shapeline tại Việt Nam

  ☆ Công nghệ giảm mỡ: Công nghệ cao Lady Lipo laser độc quyên từ Áo và ý.

  (0)
 • 99,000 đ

  1.800.000đ

  95%

  • Đánh giá: Hơn 99% khách hàng hài lòng với kết quả khi triệt lông vùng bikini tại shapeline

  • Giá trải nghiệm triệt lông vùng vùng bikini: 99.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi nếu mua đủ gói áp dụng cho nữ giới khi triệt lông vùng bikini: 1.500.000đ/1 lần

  • Thực hiện triệt lông vùng bikini: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ triệt lông: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  • Liệu trình: 6-8 lần bằng công nghệ SHR motion của cộng hòa liên bang Đức.

  • Cam kết: Triệt để lông vùng bikini sau 1 liệu trình triệt lông bằng công nghệ cao này.

  • Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết trên 7 năm

  • Thời gian điều trị: Vùng vùng bikini mất 15 đến 20 phút

  (0)
 • 99,000 đ

  900.000đ

  89%

  • Đánh giá: Hơn 99% khách hàng hài lòng với kết quả khi triệt lông ria mép tại shapeline

  • Giá trải nghiệm triệt lông vùng ria mép: 99.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi nếu mua đủ gói áp dụng cho nữ giới khi triệt lông ria mép: 500.000đ/1 lần

  • Thực hiện triệt lông ria mép: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ triệt lông: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  (0)
 • 199,000 đ

  1.900.000đ

  90%

  • Đánh giá: Hơn 99% khách hàng hài lòng với kết quả khi triệt lông tay tại shapeline

  • Giá trải nghiệm triệt lông vùng tay: 199.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi nếu mua đủ gói áp dụng cho nữ giới khi triệt lông tay: 1.900.000đ/1 lần

  • Thực hiện triệt lông tay: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ triệt lông: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  • Liệu trình: 6-8 lần bằng công nghệ SHR motion của cộng hòa liên bang Đức.

  • Cam kết: Triệt để lông tay sau 1 liệu trình triệt lông bằng công nghệ cao này.

  • Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết trên 7 năm

  • Thời gian điều trị: Vùng tay mất 15 đến 20 phút

  (0)
 • 299,000 đ

  2.900.000đ

  90%

  • Giá trải nghiệm triệt lông vùng chân: 299.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi nếu mua đủ gói áp dụng cho nữ giới khi triệt lông chân: 2.900.000đ/1 lần

  • Thực hiện triệt lông chân: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ triệt lông: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  • Đánh giá: Hơn 99% khách hàng hài lòng với kết quả khi triệt lông chân tại shapeline

  • Liệu trình: 6-8 lần bằng công nghệ SHR motion của cộng hòa liên bang Đức.

  • Cam kết: Triệt để lông chân sau 1 liệu trình triệt lông bằng công nghệ cao này.

  • Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết trên 7 năm

   

   

  (0)
 • 99,000 đ

  1.800.000đ

  95%

  • Liệu trình: 6-8 lần bằng công nghệ SHR motion của  Đức.

  • Giá trải nghiệm triệt lông vùng nách: 99.000đ/1 lần (Mỗi khách hàng được áp dụng một lần duy nhất).

  • Giá ưu đãi nếu mua đủ gói áp dụng cho nữ giới khi triệt lông nách: 900.000đ/1 lần

  • Cam kết: Triệt để lông nách sau 1 liệu trình triệt lông 

  • Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết trên 7 năm

  • Thời gian điều trị: Vùng nách mất 15 đến 20 phút

  • Thời gian nghỉ dưỡng: Không.

  • Đánh giá: Hơn 99% khách hàng hài lòng với kết quả khi triệt lông nách tại shapeline

  • Thực hiện triệt lông nách: Chuyên gia shapeline tại Việt Nam

  • Công nghệ triệt lông: Công nghệ cao SHR Saphire motion độc quyên từ liên bang Đức.

  (0)
Thong ke
Úy tín hàng đầu
Úy tín hàng đầu
vận chuyển miễn phí nội thành hà nội
vận chuyển miễn phí nội thành hà nội
 Mở cửa các ngày trong tuần
Mở cửa các ngày trong tuần
sản phẩm đa dạng
sản phẩm đa dạng