• EnglishVietnamese
     

Khoảng giá

đ đ

Độ tuổi

  • 9,800,000 đ

    30.000.000đ

    67%

    Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
    Thời gian trị liệu: Tùy vào số nốt
    Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
    • Mức độ đau: Không quá đau
    Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
    • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả
    • Giá ưu đãi: 8.000.000đ cho 1/2 mặt – 14.000.000 đ cho cả mặt
    Thực hiện bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam

    (0)
  • 690,000 đ

    1.200.000đ

    43%

    Cam kết: Hiệu quả trên 70% ngay lần trị sẹo lồi đầu tiên
    Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
    Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
    Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
    Mức độ đau: Không quá đau
    Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
    Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo lồi bằng Plasmage
    Giá ưu đãi: 590.000đ/1 Cm2
    Trị sẹo lồi bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
    Công nghệ trị sẹo lồi: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

    (0)
  • 560,000 đ

    1.250.000đ

    55%

    Cam kết: Hiệu quả trên 60% ngay lần trị sẹo phì đại đầu tiên
    Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
    Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
    Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
    • Mức độ đau: Không quá đau
    Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
    • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo phì đại bằng Plasmage
    • Giá ưu đãi: 560.000đ/1 Cm2
    Trị sẹo phì đại bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
    Công nghệ trị sẹo phì đại: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

    (0)
  • 690,000 đ

    1.300.000đ

    47%

    Cam kết: Hiệu quả trên 60% ngay lần trị sẹo phẫu thuật đầu tiên
    Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
    Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
    Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
    • Mức độ đau: Không quá đau
    Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
    • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo phẫu thuật bằng Plasmage
    • Giá ưu đãi: 690.000đ/1 Cm
    Trị sẹo phẫu thuật bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
    Công nghệ trị sẹo phẫu thuật: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

    (0)
  • 3,500,000 đ

    7.000.000đ

    50%
    • Giá ưu đãi: 3.500.000 đ/1 lần • Trị sẹo thâm mụn bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam • Công nghệ trị sẹo thâm mụn: Công nghệ cao Eumix độc quyên từ italia.
    (0)
  • 650,000 đ

    1.300.000đ

    50%

    Cam kết: Hiệu quả trên 60% ngay lần trị sẹo hỗn hợp đầu tiên
    Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
    Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
    Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
    • Mức độ đau: Không quá đau
    Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
    • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo hỗn hợp bằng Plasmage
    • Giá ưu đãi: 690.000đ/1 Cm
    Trị sẹo hỗn hợp bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
    Công nghệ trị sẹo hỗn hợp: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

    (0)
  • 490,000 đ

    1.200.000đ

    59%

    Cam kết: Hiệu quả trên 60% ngay lần trị sẹo lõm đầu tiên

    • Liệu trình: Tùy thuộc mức độ sẹo lõm và cơ địa
    Bảo hành: Đảm bảo đúng cam kết
    Thời gian điều trị: Tùy vào số nốt
    Thời gian nghỉ dưỡng: Không cần
    • Mức độ đau: Không quá đau
    Mức độ tổn thương: Không tổn thương các mô lân cận
    • Đánh giá: 100% khách hàng hài lòng với kết quả khi trị sẹo lõm bằng Plasmage
    Giá ưu đãi: 490.000đ/1 Cm2
    Trị sẹo lõm bởi: Chuyên gia Shapeline tại Việt Nam
    Công nghệ trị sẹo lõm: Công nghệ cao Plasmage độc quyên từ italia.

    (0)
Thong ke
Úy tín hàng đầu
Úy tín hàng đầu
vận chuyển miễn phí nội thành hà nội
vận chuyển miễn phí nội thành hà nội
 Mở cửa các ngày trong tuần
Mở cửa các ngày trong tuần
sản phẩm đa dạng
sản phẩm đa dạng